RogersBlogg

RogersBlogg

Östersjöseglingars dagbok

Här kommer diverse spridda noteringar om företaget och dess eventuella framgångar riktat till dig med allmännintresse eller som engagerad affärspartner.

Maj, sommaren står för dörren...

allmäntPosted by Roger Sun, May 24, 2009 11:09:57
GPS-kursen är slut och jag är en erfarenhet rikare...
Det är inte lätt att vara lärare, åtminstone inte om man har ambitioner för det betyder arbete...

Och arbetat har jag gjort men inte tillräckligt mycket och förmodar jag, med rätt saker.

Eleverna gar mig måttligt betyg angående "pedagogisk förmåga" i Medborgarskolans standardgallup efter avslutad kurs.
En elev gav mig "sämsta tänkbara", motsvarar väl en etta i gamla systemet, och det sänder förstås en signal.

Förbereda lektionerna kan man göra bättre.
Hålla det man lovar likaså och inte lova mer än det man kan hålla.
Det är bra att sätta upp ambitiösa mål men dessa måste uppfyllas om man sätter dom på pränt.
Annars kan det lätt få konsekvenser.

Planering för höstens GPSkurs version 2 finns således länk till på framsidan.

  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.